Důležité informace - Pohřební služba Odry

Pohřební služba Chair. Libor Smetana s.r.o.
Tel.: +420 603 516 382
+420 603 338 836
Přejít na obsah
 
Důležité informace

Jestliže nevíte, co zařídit v případě smrti blízké osoby, podívejte se na důležité informace, které jsme pro Vás zpracovali, nebo nás telefonicky kontaktujte do pohřebního ústavu v Odrách tel.: + 420 556 731 456.
Jsme v tuto smutnou chvíli připraveni Vám pomoci a poradit.
 
Dědictví
 
Notářství Vás bude samo kontaktovat.

Vystavení úmrtního listu
 
Úmrtní list vystaví příslušná matrika oprávněným osobám v místě úmrtí zesnulé(ho). Můžeme se postarat se za vás o jeho vyřízení a také o zastavení starobního důchodu.
K vyřízení této věci je nutný občanský průkaz, rodný list a oddací list zemřelé(ho).
 
 
Vdovský důchod
 
Je nutné podat Žádost o vdovský nebo vdovecký důchod na Okresní správě sociálního zabezpečení v místě svého trvalého pobytu.
K vyřízení je nutno dodat úmrtní list, občanský průkaz pozůstalé(ho), oddací list, důchodové výměry obou manželů.
 
 
Sirotčí důchod
 
Žádost se podává také na Okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště.
Nutné je mít u sebe úmrtní list, rodný list dítěte a potvrzení o studiu dítěte.
 
 
Pohřebné
 
Od 1. 1. 2008 stát pohřebné nevyplácí, pouze v případě úmrtí rodiče nezaopatřeného dítěte nebo při úmrtí nezaopatřeného dítěte.
Jestliže zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Nárok na pohřebné zaniká v případě neuplatnění žádosti do 1 roku ode dne pohřbení.
Návrat na obsah