Zde naleznete vše potřebné

Důležité informace

Jestliže nevíte, co zařídit v případě smrti blízké osoby, podívejte se na důležité informace, které jsme pro Vás zpracovali, nebo nás telefonicky kontaktujte do kanceláře pohřební služby v Odrách tel.: + 420 556 731 456.
Jsme v tuto smutnou chvíli připraveni Vám pomoci a poradit.

Postup při úmrtí doma

Smrt Vašeho blízkého musí vždy konstatovat lékař.

Proto je nutno přivolat:

 • Záchrannou službu tel. 155, 112
 • Ošetřujícího lékaře zesnulého
 • Případně přímo koronera pro Moravskoslezský kraj – tel. 603 204 946, 725 440 155, 596 618 861, 596 618 853

 

Lékař – koroner – vystaví „List o prohlídce zemřelého“, kde ve sdělení uvede, zda doporučuje pohřeb v zákonné lhůtě dle občanských zvyklostí, případně nařídí provedení pitvy.

Po ohledání zesnulého lékařem můžete volat naši pohřební službu Chair. Libor Smetana s.r.o., tel. 731 173 082 nebo 605 139 125, která zajistí převoz zesnulého do chladícího zařízení, v případě pitvy do Ústavu soudního lékařství.

Často se stává, že se na příjezd koronera čeká delší dobu – v tomto případě kontaktujte naši pohřební službu již dopředu, kde se domluvíme na dalším postupu – urychlí to pak následný odvoz zesnulého po ohledání lékařem.

 

Postup při úmrtí na veřejnosti či v terénu

Přivolat lékaře k ohledání zesnulého

 • Záchrannou službu tel. 155, 112
 • Případně přímo koronera pro Moravskoslezský kraj – tel. 603 204 946, 725 440 155, 596 618 861, 596 618 853
 • Nebo Policii ČR tel. 158

Pokud není na místě nikdo z příbuzných, Policie ČR zajistí převoz zesnulého naší pohřební službou do chladícího zařízení nebo Ústavu soudního lékařství.

Pozůstalí jsou informování Policií ČR o úmrtí – je důležité v co nejkratší době kontaktovat naši pohřební službu a domluvit se na dalším postupu (není nutno čekat na výsledky pitvy či na vystavení jakýchkoliv dokladů – vše potřebné vyřídíme my)

 

Postup při úmrtí v nemocnici, v hospici, na LDN či v ústavu sociální péče

Ohledání zesnulého a jeho dočasné uložení v chladícím boxu zdravotnického zařízení zajišťuje zdravotní personál, který oznamuje úmrtí příbuzným.

Pozůstalí mají možnost výběru pohřební služby.

Pokud se jedná o zdravotnické zařízení, které nedisponuje vlastním chladícím boxem, je dobré již dopředu personálu nahlásit vybranou pohřební službu, aby ji následně po úmrtí mohli kontaktovat a zajistit převoz zesnulého do chladící zařízení pohřební služby.

 

NÁSLEDNĚ NEODKLADNĚ KONTAKTUJTE NAŠI POHŘEBNÍ SLUŽBU Chair. Libor Smetana s.r.o.

 

PRO ODVOZ ZESNULÝCH JSME VÁM K DISPOZICI V KTEROUKOLI DENNÍ ČI NOČNÍ HODINU, O VÍKENDU – 7 DNÍ V TÝDNU, 24 HODIN DENNĚ.

V případě úmrtí doma, na veřejnosti nebo v terénu s vámi přímo na místě domluví naši zaměstnanci termín sjednání pohřbu v naší kanceláři v Odrách (Kopečná 178/1), která je pro vás otevřena od pondělí do pátku v době 8-14 hodin – ale po individuální dohodě kdykoliv, a to včetně víkendu – dle vašich časových možností.

 

V případě úmrtí v jakémkoliv zdravotnickém zařízení volejte, prosím, na tel. 731 173 082 nebo 556 731 456, kde si pro sjednání pohřbu domluvíme schůzku v kanceláři – nebo použijte náš rezervační systém na webových stránkách.

Předejde se tím nepříjemnostem, kdy musí pozůstalí čekat v čekárně, až na ně přijde řada nebo odjet domů a čekat na zavolání sjednavatelky.

Domluvit schůzku si můžete kdykoliv během dne, večer nebo    o víkendu.

Nabízíme vám po telefonické dohodě také sjednání pohřbu v pohodlí vašeho domova.

 

Věci potřebné pro sjednání pohřbu:

 • Fotografie na parte ( klasické foto – i skupinové, na flash disku, případně dopředu zaslat mailem)
 • Dostupné doklady zesnulého – občanský průkaz (pokud ho zesnulý neměl ve zdravotnickém zařízení), průkaz zdravotní pojišťovny, rodný nebo oddací list (pokud máte k dispozici)
 • Oblečení pro zesnulého do rakve
 • Občanský průkaz objednavatele pohřbu

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat do kanceláře pohřební služby na 731 173 082 nebo 556 731 456.

Úmrtní list vystaví příslušná matrika v místě úmrtí zesnulé(ho) a do 1 měsíce ho odešle objednavateli pohřbu. O vyřízení úmrtního listu se nemusíte starat, my se postaráme za vás.

Matriční úřad o úmrtí zesnulého informuje následně:

 • příslušnou zdravotní pojišťovnu
 • příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení ohledně zastavení výplaty starobního či invalidního důchodu
 • příslušný Okresní soud podle místa trvalého bydliště kvůli zahájení dědického řízení
 • zasílá informaci na evidenci obyvatel

Žádost se podává také na Okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště. Nutné je mít u sebe úmrtní list, rodný list dítěte a potvrzení o studiu dítěte.

Od 1. 1. 2008 stát pohřebné plošně nevyplácí, pouze v případě úmrtí rodiče nezaopatřeného dítěte nebo při úmrtí nezaopatřeného dítěte (dítě do 18 let věku nebo student do 26 let), jestliže zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Nárok na pohřebné zaniká v případě neuplatnění žádosti do 1 roku ode dne pohřbení.

Nutné je mít u sebe úmrtní list, rodný list dítěte a potvrzení o studiu dítěte, doklad o zpopelnění nebo doklad o uložení do země a zaplacenou fakturu pohřební služby. Nárok uplatňuje objednavatel pohřbu.

Dědické řízeno je zahájeno Okresním soudem podle místa trvalého bydliště zesnulého, a to na základě oznámení matričního úřadu, který vydal úmrtní list.

Je třeba vyčkat (někdy i 2 až 3 měsíce) – přidělený notář se ozývá sám objednavateli pohřbu, aby byla zaručena nestrannost – tudíž není možné si notáře vybrat ani urychlit celý proces dědického řízení.

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

 

Ve smyslu a podle ustanovení § 14 a § 20d až § 20za zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský  zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje spotřebiteli (klientu) tato

 

INFORMACE o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

 

(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce – www.coi.cz. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.

 

(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.“

 

 • 25  Informační povinnost poplatníka

(1) Poplatník je povinen mít na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, umístěno informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné, pokud to nevylučuje povaha věci. Informační oznámení je poplatník povinen umístit na internetové stránky, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby.

 

(2) Obsahem informačního oznámení je

 

 1. a) text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu, nebo

 

 1. b) text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu.

 

Pohřební služba Chair Libor Smetana s.r.o.

 

zpracovává veškerá osobní data v souhlasu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů – GDPR. Svěřené osobní údaje používáme pouze k zajištění pohřbů a splnění zákonných povinností.  Právo subjektů osobních údajů na informace ohledně druhu zpracovávaných osobních údajů, účelu zpracování, úpravu či vymazání je možno uplatnit na adrese: chaire@centrum.cz

 • Pohřby se konat mohou, a to bez dalších podmínek. 
 • Ve vnitřních prostorech platí povinnost mít po celou dobu nasazený respirátor. V rámci prevence dodržujte rozestupy (i při sezení).
 • Smuteční hostinu je možné pořádat v restauraci, hostě zde však musí prokázat prodělání onemocnění covid-19, dokončené očkování proti covid-19 či u osob mladších 18 let, osob s kontraindikací k očkování a osob rozočkovaných i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin. I pro smuteční hostiny platí pravidla nejvýše 6 osob u jednoho stolu, s výjimkou členů domácnosti. 
 • V okruhu blízkých se můžete setkat i např. doma. 
 • Ať už se setkáte v restauraci či doma, prosím dodržujte hygienická pravidla, a to i v případě konzumace občerstvení. V restauracích nemusíte mít nasazený respirátor v případě, že konzumujete jídlo či pití a sedíte u stolu.