Nosiči

Služba, kterou nabízíme, je vynášení rakve se zesnulým na místo pohřbení. Je zajištěna prostřednictvím nosičů rakve – našich zkušených zaměstnanců.
Při pohřbu do kremace se musí rakev vynášet do auta vždy z kostela nebo ze smutečních síní, kde není k dispozici tzv. zajížděcí katafalk.
Pokud se jedná o pohřby do země, je vždy zapotřebí zajistit nosiče rakve, ať se smuteční rozloučení koná v kostele, v kapli nebo ve smuteční síni, kteří donesou rakev se zesnulým k hrobu a následně se postarají i o spuštění rakve do země.
Naše nosiče nabízíme proto, aby mělo poslední rozloučení profesionální průběh, neboť s tím mají mnohaleté zkušenosti.
Existuje možnost, že si pozůstalí volí vlastní nosiče z řad rodiny, příbuzných či přátel – v takovém případě jsou přítomni naši zaměstnanci, kteří dohlížejí na hladký průběh tohoto pietního aktu.