Hudba

Hudba nás provází celým životem – stejně tak tomu je, když se se životem loučíme.
Zajistíme pro vás jakoukoliv hudbu přesně podle místa, charakteru obřadu, věku a vkusu zesnulého:
• dechovou hudbu, která hraje vždy půl hodiny před začátkem obřadu na místě, kde se obřad koná a doprovází rakev a smuteční hosty až na hřbitov, kde hraje po celou dobu uložení zesnulého do země
• varhaníka a zpěvačky – jsou nedílnou součástí církevního obřadu v kostele či v kapli, ale vystupují také se svým širokým repertoárem ve smutečních síních jak při církevních, tak při občanských obřadech
• reprodukovanou hudbu – jak do smutečních síní, tak do kaple v Odrách, stejně tak zajistíme přenosnou aparaturu na hřbitov k hrobu nebo do pohřebního auta při průvodu s rakví.
Naše nabídka reprodukovaných skladeb je velká, není problém dodat vše, co je běžně dostupné na internetu nebo při obřadu pustit skladby, které si dodají sami pozůstalí.