Výkop hrobu

Podmínkou k uložení zesnulého do země je mít k dispozici hrobové místo, řádnou nájemní smlouvu a souhlas správce pohřebiště k pohřbení – správcem pohřebiště je buď město, obec nebo technické služby v daném městě – informaci, kde si nechat vystavit povolení, dostanete v kanceláři naší pohřební služby.
Co se týká výkopu hrobu, celý kompletně od převzetí hrobu, přes výkop, výzdobu až po zaházení hrobu zajišťují zaměstnanci pohřební služby, kteří prošli specializovanými školeními pro hrobníky, mají více než dvacetiletou praxi i dostatečné technické zázemí a vybavení k pohřbení zesnulého do hrobu. Celý proces tedy máme plně pod kontrolou.